Sản phẩm liên quan

Tổng đài Panasonic

Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 795
Giá bán: 5.040.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA6174. Card nâng cấp 16 Máy nhánh Analog cho tổng đài Panasonic KX-TDA600
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 771
Giá bán: 6.980.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA6178. Card nâng cấp 24 Máy nhánh Analog cho tổng đài Panasonic KX-TDA600
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 909
Giá bán: 4.900.000 VND
Card mở rộng 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, tổng đài panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 và KX-TDE600
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 746
Giá bán: 8.390.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA6181. Card nâng cấp 16 Trung kế Analog cho tổng đài Panasonic KX-TDA600
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 784
Giá bán: 9.010.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA0103. Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 771
Giá bán: 6.200.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA6111. Card kết nối khung mở rộng tổng đài KX-TDA/TDE600 (khung phụ TDA/TDE620 thứ hai và thứ ba)
Khuyến mại:
Bảo hành: 12 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 604
Giá bán: 7.000.000 VND
Card kết nối khung mởi rộng tổng đài KX-TDA/TDE600 (khung phụ TDA/TDE620 đầu tiên).
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 767
Giá bán: 13.600.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TDA620. Khung phụ tổng đài TDA620 . Kết nối với Tổng đài KX-TDA600. Có 11 khe để cắm card nâng cấp
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 773
Giá bán: 23.200.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TDA600. Khung chính tổng đài KX-TDA600 có 10 khe cắm để cắm card trung kế & máy nhánh. Nâng cấp được tối đa 960 máy nhánh
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 845
Giá bán: 380.000 VND
Jack 57 & Dây Cáp, Dùng để kết nối card trung kế và card máy nhánh cho tổng đài vào hộp cáp 2m/sợi. Dây đủ tiêu chuẩn để đấu nối. Không dùng dây cáp loại rẻ tiền
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 791
Giá bán: 1.450.000 VND
HỘP CÁP MDF 200P bao gồm : 20 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX. Chuyên dùng đấu nối 200 số điện thoại tương đương 200 sợi cáp tín hiệu. Hỗ trợ tốt cho việc bảo hành bảo trì về sau
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 720
Giá bán: 1.150.000 VND
HỘP CÁP MDF 150P. Bao gồm : 15 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX. Chuyên dùng đấu nối 150 số điện thoại tương đương 150 sợi cáp tín hiệu. Hỗ trợ tốt cho việc bảo hành bảo trì về sau
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 743
Giá bán: 950.000 VND
HỘP CÁP MDF 100P. Bao gồm : 10 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX. Chuyên dùng đấu nối 100 số điện thoại tương đương 100 sợi cáp tín hiệu. Hỗ trợ tốt cho việc bảo hành bảo trì về sau
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 762
Giá bán: 800.000 VND
HỘP CÁP MDF 50P. Bao gồm : 03 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX. Chuyên dùng đấu nối 50 số điện thoại tương đương 50 sợi cáp tín hiệu. Hỗ trợ tốt cho việc bảo hành bảo trì về sau
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 783
Giá bán: 600.000 VND
HỘP CÁP MDF 30P. Bao gồm : 03 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX. Chuyên dùng đấu nối 30 số điện thoại tương đương 30 sợi cáp tín hiệu. Hỗ trợ tốt cho việc bảo hành bảo trì về sau
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 653
Giá bán: 5.800.000 VND
Card KX-TDA0191 - Card disa 4 kênh ghi âm câu chào cho Tổng đài KX-TDA
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 741
Giá bán: 2.950.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA0190. Khung gắn card DiSa cho tổng đài KX-TDA. Có thể gắn tối đa 3 card disa 0191 thành 12 kênh
Khuyến mại:
Bảo hành: 12 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 761
Giá bán: 2.000.000 VND
Tổng đài Panasonic máy KX-DT390. Bàn DSS, bàn giám sát 60 nút đèn dùng cho các máy nhánh-dùng cho tiếp tân để kiểm soát các máy nhánh biết được tình trạng đang hoạt động thông qua các đèn báo
Khuyến mại:
Bảo hành: 12 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 815
Giá bán: 2.500.000 VND
Tổng đài Panasonic Máy KX-DT333. Máy lập trình quản lý dùng cho lễ tân: Trực máy & chuyển máy phân biệt cuộc gọi nội bộ & khách hàng gọi vào
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 700
Giá bán: 5.300.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA1178. Card nâng cấp 24 Máy nhánh Analog cho tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 741
Giá bán: 4.300.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA1176. Card nâng cấp 16 Máy nhánh Analog cho tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 652
Giá bán: 3.800.000 VND
Tổng đài Panasonic Card KX-TDA1186. Card nâng cấp 8 trung kế (thành 16 trung kế) Analog cho tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP. Gắn chồng nên card 1180
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 769
Giá bán: 2.950.000 VND
Card 8 trung kế Analog cho tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 484
Giá bán: 12.300.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP. Cấu hình có sẵn 08 trung kế - 24 Máy nhánh. Có thể nâng cấp tối đa 128 máy nhánh…
Khuyến mại:
Bảo hành:
Kho: còn hàng

Lượt xem: 644
Giá bán: 950.000 VND
Bao gồm 01 đĩa phần mềm + 01 dây tính cước.Dùng để tính cước cho tổng đài quản lý các cuộc gọi ra của các máy con
Khuyến mại:
Bảo hành: 12 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 702
Giá bán: 1.950.000 VND
KX-TE82491 - Card trả lời tự động 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng tổng lên 2 kênh lời chào cho tổng đài
Khuyến mại:
Bảo hành: 12 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 615
Giá bán: 1.055.000 VND
KX-TE82494 : (Xuất xứ Việt Nam) - Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824. - Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.
Khuyến mại:
Bảo hành: 12 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 582
Giá bán: 1.350.000 VND
Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730. Chuyển cuộc gọi đến máy nhánh đơn giản, nhánh chóng (chỉ cần nhấn nút đèn)- đèn báo cuộc gọi
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 559
Giá bán: 2.450.000 VND
KX-TE82483- Card nâng cấp 03 trung kế & 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES 824
Khuyến mại:
Bảo hành: 15 tháng
Kho: còn hàng

Lượt xem: 570
Giá bán: 2.300.000 VND
Card nâng cấp 2 trung kế 8 máy nhánh Panasonic Kx Te82480
1 2
Giỏ hàng
 
Giá đã tổt - Dịch vụ còn tốt hơn
mua hàng trả góp
Tuyển dụng
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Và Máy Tính TIC được thành lập theo giấy phép số 0103027243 tháng 11 năm 2008 UBND Thành phố Hà Nội cấp.