Hỗ trợ trực tuyến

Chọn nhân viên để liên hệ

Mr Cường

0124 865 3333

Ms Phương - Kinh doanh

01235166661

Mrs. Nhung

0243 996 8886

danh mục sản phẩm

Thông tin liên hệ công ty TIC

25/02/2017

Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần máy tính TIC gồm:

Ban Giám đốc:

- Tổng giám đốc: Trương Mạnh Toàn 

Điện thoại: ‭+84 91 5223635 - Email: toantm@tic.vn

- Phó giám đốc, dự án: Trương Đình Hoàn

Điện thoại: 0974 66 5555 - Email: hoantd@tic.vn

- Trưởng phòng kế toán: Vũ Thị Hoa

Điện thoại: 04 3628 3451 (Máy lẻ: 148) - 012 9999 2009  - Email: dauxanh992009@gmail.com

Phòng hành chính:

- Phụ trách hành chính - Nhân sự: Trần Thị Quế

Điện thoại: 04 3628 3451 (Máy lẻ 404) 01253 155 551 - Email: hanhchinh@tic.vn

Phòng kinh doanh:

- Kinh doanh bán lẻ, trợ lý dự án: Trương Hồng Nhung

Điện thoại: 043 99 68 886  - Email: nhungth@tic.vn

Phòng kỹ thuật:

- Giám đốc kỹ thuật: Trương Đình Hoàn

Điện thoại: 04 3628 3451 (Máy lẻ: 301-302) - 0974 66 5555  - Email: kythuat117@tic.vn

Phòng kho:

- Thủ kho: Trần Tuấn Anh

Điện thoại: 04 3628 3451 (Máy lẻ: 201) - 0967 818 518  - Email: kho128cvong@gmail.com

Phòng web-Online:

- Quản lý web, marketing online: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: 04 3628 3451 (Máy lẻ: 129) - 0124 865 3333  - Email: cuongnm@tic.vn

Phòng bảo hành:

Điện thoại : 0912 417 268 - Email: baohanh@tic.vn

						http://tic.vn/thong-tin-lien-he-cong-ty-tic