Hỗ trợ trực tuyến

Chọn nhân viên để liên hệ

Mrs. Nhung

0243 996 8886

danh mục sản phẩm

Hướng dẫn cài đặt Camera ROBOT

03/03/2017

 Hướng dẫn cài đặt Camera ROBOT

1.  Cài đặt phần mềm và add camera

Trên điện thoại cài phần mềm YooSee

 

Sau khi cài xong mở phần mềm nên sẽ yêu cầu đăng nhập:

 

Nếu đã có account thì điền thông tin acc vào rồi chọn Login

Nếu chưa có thì chọn register để tạo một account mới

Khi chọn register để đăng ký thì có 2 cách đăng ký bằng Email hoặc Mobile

Trên đây hướng dẫn các bạn đăng kỹ theo Mobile

- Chọn By Mobile và bấm Next

 

Chọn Vietnam và cho số điện thoại vào, sau đó bấm Next

 

Cuối cùng cho email và password để hoàn thành tạo tài khoản

 

Vào giao diện phần mềm, nếu điện thoại đang bắt wifi cùng mạng với camera thì phần mềm sẽ tự tìm ra camera, bấm vào Discover  new device để add camera vào.

 

Nếu không có thì bấm dấu + và chọn Manual Add

 

Dòng đầu tiên thì điền IDcủa camera

Dòng thứ 2 đặt tên cho camera

Dòng thứ 3 cho pass của camera (mặc định là 123)

 

Dãy số 7 chữ số chính là ID của came ra, bấm dấu + để add camera vào

 

Trong phần Add Device cho pass của camera vào (mặc định là 123) sau đó chọn

Save. Bấm mũi tên quay lại để trở lại Device list

 

Camera vừa add sẽ có trong phần Device list, bấm vào tên camera để xem

 

  1. 2. Thiết lập camera ROBOT

Trong Device list chọn camera muốn cài đặt bấm vào Setting (hình bánh răng)

 

Cài đặt ngày giờ cho camera

 

Cài đặt hình ảnh và video cho camera

 

Cài đặt password cho camera

 

Cài đặt kết nối wifi cho camera

 

Cài đặt báo động cho camera

 

Cài đặt ghi lại cho camera

 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0983308843

0936.368.995